Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kỹ thuật

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kinh Doanh

0938 06 96 98

0902 41 31 77

 
Liên kết Website
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
Kiểm tra bảo hành

pic

Check Service Tag Dell: 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/my_systems_info/details?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&~ck=anavml

 

Chat Online withDell Technical Support : 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/chat/hardware_chat?c=us&cs=04&l=en&s=bsd nhậpService Tag Dell để chat trực tiếp 


Telephone Numbers: 1-800-274-7799 1-800-234-1490

 

Downloads and Drivers:

http://support.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=us&l=en&s=gen

 

Get Manuals and Instructions: 

http://support.dell.com/support/systemsinfo/documentation.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~cat=12

 

*********************************************************************************

 

pic

Check Service TagIBM: 

http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=LOOK-WARNTY#sw

 

Telephone:1-800-426-7378


*********************************************************************************

 

pic

Check Service TagHP: 

http://www13.itrc.hp.com/service/ewarranty/warrantyInput.do


http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/weInput?cc=us&lc=en


*********************************************************************************

 

 

pic

 

Check Service TagToshiba: 

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/globalEntitlement.jsp

 

Check Status of a Repair:

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_outFrm.jsp?ct=CF&Center=NotebookDepot

 

Downloads and Drivers:

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modSel.jsp

 

Get Manuals and Instructions: 

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_modSel.jsp

 

Locate a Service Center:

http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_gaspLocator.jsp?subs=tais


*********************************************************************************

 

 

pic

 

Check Service TagGateway: 

http://support.gateway.com/support/srt/EnterDefSN.asp?pgref=warranty.asp

 

Check ProductInfo Gateway: 

http://support.gateway.com/support/srt/allsysteminfo.aspx?sn=new


Get Manuals and Instructions: 

http://support.gateway.com/support/supinfo/index.asp

 

Downloads and Drivers: 

http://support.gateway.com/support/drivers/dlcenter.asp


*********************************************************************************

 

 

pic

 

Check Product: 

http://appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php

check 1 ngày được 3 lần

 

Check Service Tag Apple: 

https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do

 

Check Repair Status:

http://www.apple.com/support/repairstatus

 

Telephone Numbers:1-800-275-2273

 

Order Parts Online:

http://www.apple.com/support/diy/

 

Locate a Service Center: 

http://www.apple.com/buy/locator/service.html

 

Downloads and Drivers: 

http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/

 

*********************************************************************************

 

pic

Check Service TagAcer: 

https://secure3.tx.acer.com/FindSystem/FindSystem.aspx?title=Information


Telephone Numbers: 1-800-733-2237

Drivers and Downloads: 
http://www.acerpanam.com/synapse/forms/portal20.cfm?website=AcerPanAm.com/us&siteid=7293&areaid=7&formid=3394

Get Manuals and Instructions: 

http://www.acerpanam.com/synapse/forms/portal20.cfm?website=AcerPanAm.com/us&siteid=7293&areaid=7&formid=3425

 

Request Repair: 

http://secure.tx.acer.com/fixmyacer2/fixmyacer.aspx


*********************************************************************************

 

 

pic

 

Chat / Email Support Sony: 

http://esupport.sony.com/US/perl/support-contacts.pl


Telephone Numbers: 1-888-476-6972


Request Repair: 

https://eservice.sony.com/webrma/web/index.do

 

Drivers and Downloads: 

http://esupport.sony.com/US/perl/select-system.pl?DIRECTOR=DRIVER

 

Get Manuals and Instructions:

http://esupport.sony.com/US/perl/select-system.pl?DIRECTOR=DOCS

 

*********************************************************************************

 

pic

 

Chat / Email Support Fujitsu: 

http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supporthome.do

 

Support Site: 

http://www.fujitsu.com/global/support/?custom01=mdd

 

Downloads and Drivers: 

http://www.fmworld.net/globalpc/download/index.html


*********************************************************************************

 
Tin tức
Newsletter
 • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htktKiểm tra bảo hành

htkt Bảng giá

htktDownload Driver

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner